BLOGCHIRURGICKÉ ZÁKROKY A ZRANENIAŠTÚDIE

Štúdia – Serapeptáza pomáha potláčať protetické infekcie

serapeptaza a proteticke infekcie

Výsledky štúdie:

Experimentálne štúdie ukázali, že serratiopeptidáza výrazne zvyšuje aktivitu ofloxacínu na usadených kultúrach baktérií a môže pomôcť zastaviť alebo spomaliť tvorbu biofilmu, ktorý je často príčinou infekcií súvisiacich s použitím protetických pomôcok/implantátov.

Názov štúdie:

Proteolytické enzýmy: nová stratégia liečby protetických infekcií?

Autori:

Selan L, Berlutti F, Passariello C, Comodi-Ballanti MR, Thaller MC., Antimikrobné látky, Chemotherapia. 1993 Dec; 37 (12): 2618-21. PMID: 8109925 PMCID: PMC192756 [Indexované pre MEDLINE]

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23821590

 

Abstrakt

Medzi rôznymi mechanizmami bakteriálnej rezistencie na antimikrobiálne látky, ktoré boli študované, je tvorba biofilmu jednou z najrozšírenejších. Tento mechanizmus je často príčinou zlyhania pri liečbe infekcií (súvisiacim is využitím) protetických pomôcok/implantátov, a bolo už realizovaných niekoľko pokusov na vývoj molekúl a protokolov, ktoré sú schopné zastaviť alebo spomaliť rozvoj baktérií usadených v tomto biofilme. Predložili sme údaje naznačujúce možnosť, že proteolytické enzýmy by mohli významne zvýšiť aktivitu antibiotík proti týmto biofilmom. Testy citlivosti na antibiotiká na planktónnych aj usadených kultúrach, štúdie dynamiky kolonizácie 10 izolátov tvoriacich biofilmy a potom bioluminiscencia a skenovacia elektrónová mikroskopia v siedmich rôznych experimentálnych podmienkach ukázali, že serratiopeptidáza výrazne zvyšuje aktivitu ofloxacínu na usadených kultúrach a môže zastaviť alebo spomaliť tvorbu biofilmu.

Diskusia

Liečbu infekcií (súvisiacich s využitím) protetických pomôcok/implantátov a infekcií spôsobených baktériami vytvárajúcimi biofilmy možno považovať za jeden z najväčších problémov dnešnej antimikrobiálnej liečby. Výsledky tejto štúdie naznačujú možnosť, že na tento účel môžu byť užitočné niektoré proteolytické enzýmy a najmä serratiopeptidáza. Serratiopeptidáza je 50,6-kDa metaloproteáza (obsahujúca zinok), ktorá vykazuje silnú proteolytickú aktivitu so substrátovou špecifičnosťou, trochu podobnou ako v prípade termolyzínu produkovaného Bacillus thermoproteolyticus, ktorý bol pri terapii veľmi rozšírený ako protizápalový liek kvôli svojej schopnosti zvýšiť penetráciu antibiotík na infikovaných miestach. Táto je iba čiastočne spomalená inhibítormi proteáz pôsobiacimi in vivo a je úplne zastavená zahrievaním pri 55°C počas 15 minút. Ukázalo sa, že serratiopeptidáza je schopná zvýšiť aktivitu ofloxacínu na usadených kultúrach najbežnejších patogénov u infekcií súvisiacimi protetickými pomôckami/implantátmi (P. aeruginosa a S. epidermidis). Inkubácia predkolonizovaných kvapiek (usadených kultúr baktérií) v chemostatickom systéme s vysokou prietokovou rýchlosťou sa uskutočnila s úmyslom čo najviac odstrániť planktónne bunky, aby sme mohli vyhodnotiť dynamiku vytvárania biofilmov (usadených kultúr baktérií) počas 5-dňového cyklu za rôznych podmienok rozvoja takejto kultúry. Ukázalo sa, že serratiopeptidáza je schopná zvýšiť aktivitu ofloxacínu proti rozvoju bakteriálnych biofilmov s využitím tak inhibičných ako aj baktericídnych koncentrácií, zatiaľ čo v prítomnosti samotného ofloxacínu v rovnakých koncentráciách sa biofilmy progresívne rozširovali. Zhodnotenie množstva biofilmu na kvapkách sa uskutočnilo bioluminiscenčnou analýzou a výsledky boli potvrdené pomocou SEM. Vyššie diskutovaná zvýšená aktivita serratiopeptidázy zatiaľ ešte nebola popísaná, a jej molekulárny mechanizmus je predmetom skúmania. V tu opísaných experimentoch sa ofloxacín použil, pretože chinolóny sa široko používajú pri liečení infekcií súvisiacimi s protetickými pomôckami/implantátmi, ale výsledky neoverených experimentov ukazujú, že serratiopeptidáza zvyšuje aktivity mnohých rôznych antibiotík. Uvedený mechanizmus sa zdá byť skôr výsledkom aktivity proteázy na usadených baktériách, než antibiotika alebo média. V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie o vybraných infekciách protetických pomôcok/implantátov u ľudí, aby sa overila účinnosť kombinovanej liečby antibiotikami a serátiopeptidázou tak pri profylaktických ako aj pri terapeutických protokoloch.

 

Tento článok je zverejený na blogu, ktorého hlavnou témou je Serapeptáza.

Chcete o Serapeptáze vedieť viac? KLIKNITE SEM a čítajte náš blog,

alebo KÚPTE SERAPEPTÁZU TU  a napíšte nám ako Vám pomohla.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *